Mindfulness

Praktyka uważności jest niezwykle istotnym elementem w obecnie panujących czasach. Nowoczesny świat z każdej strony obciąża dzieci ogromną ilością bodźców. Za duża ich ilość sprawia, że dzieci czują się zdenerwowane, zmęczone, często markotne.

Zastosowanie tej metody pozwoli dzieciom skupić się na tym, co w danym momencie robią oraz wyposaży je w umiejętność obserwacji własnych emocji i uczuć.

Zajęcia z mindfulness rozwijają u dzieci zdolność relaksacji i samoregulacji. Poprawiają pamięć i umożliwiają poznanie umiejętności, które będą podstawowym fundamentem w radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami z otwartością i zrozumieniem. Pozwala to dzieciom na zwracanie uwagi na to, co jest i co dzieje się w chwili obecnej. A tym samym umożliwi nie tylko budowanie satysfakcjonujących relacji z innymi, ale również wzrost poczucia własnej wartości i skuteczności.