Metoda projektu

Metoda projektu, którą proponujemy, wyróżnia się tym, że grupa uczących się dzieci samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie je ocenia. Przedszkolaki to przecież mali odkrywcy i badacze otaczającego ich świata.

W tej metodzie uczenie odbywa się poprzez działanie. Działalność praktyczną wiąże się z aktywnością poznawczą, w której dominuje odkrywanie. Poprzez działanie, dzieci obserwują, poszukują, próbują i doświadczają z asystą nauczyciela, który wyzwala inicjatywę i odgrywa rolę wspierającą.

Każdy projekt badawczy składa się z trzech faz:

Celem tej metody w naszym programie Mali Badacze, jest rozwijanie u dzieci logicznego myślenia, rozbudzania naturalnej ciekawości, stawiania pytań, zdobywania wiedzy poprzez eksperymentowanie i doświadczanie, wyciąganie wniosków oraz umiejętności współpracy w grupie.

W umysłach dzieci potrzebujemy rozwijać altruizm, troskę i odpowiedzialność za innych. Dzieci ucząc się nawzajem, wspierają rozwój całej społeczności – to współpraca poprzez otwarcie umysłu, serca i ducha. Gdy dziecko wzrasta w relacji partnerskiej, to nie tylko jego emocje i potrzeby są zaopiekowane, ale również rozwija się i rozkwita w nim naturalna chęć uczenia się.