Zajęcia

W ramach zajęć edukacyjnych, które są prowadzane codzienne dzieci przez cały tydzień uczestniczą między innymi w następujących zajęciach:

Zabawy rytmiczne z elementami muzykoterapii - mające na celu:

Zabawy w języku angielskim

Zajęcia plastyczne

Zabawy logorytmiczne - mające na celu:

Zajęcia ruchowe z elementami integracji sensorycznej - mające na celu:

Bajkoterapia - mająca na celu: