Zajęcia

W ramach zajęć edukacyjnych, które są prowadzane codzienne dzieci przez cały tydzień uczestniczą w następujących zajęciach:

Zabawy rytmiczne z elementami muzykoterapii - mające na celu:

Zabawy w języku angielskim

Zabawy logorytmiczne - mające na celu:

Ćwiczenia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne oraz ćwiczenia metodą aktywności M. Ch. Knillów - mające na celu:

Zajęcia z elementami integracji sensorycznej - mające na celu:

Bajkoterapia - mająca na celu: